Vijayanagara Samrajya – Dr. M. Kotresh

ದಿ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ – ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಗೋಷ್ಠಿ (Webinar Session) ಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ), ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ, ತುಮಕೂರು. ವಿಷಯ : ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ದಿನಾಂಕ : ಶುಕ್ರವಾರ, 8 ಮೇ 2020, ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆ

Leave a comment

GET UPDATES ABOUT MYTHIC SOCIETY PROGRAMS ON EMAIL.

    Map
    Contact Us