ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ

160

Additional information

Weight 230 g
Author ಡಾ. ಕೆ. ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ
Weight 230 gms
Year of Publication 2009
Types of Book Paper back
SKU: N/A Category: Product ID: 4217

Description

Description

ಪರಿವಿಡಿ

 •      ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು, ಡಾ|| ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.                                                                           7
 • ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ: ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಕ್ಕ                                                                                 10
 • ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ: ಡಾ|| ಗೀತಾಬಾಲಿ                                                                                              14
 • ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಾಧನೆ, ರಚನೆ: ಡಾ.ಕೂ.ಸ. ಅಪರ್ಣ                                             16
 • ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲೀ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ: ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು

 • 1. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ                                                                17
 • 2. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ಆರತಿ ವಿ.ಬಿ.                                                                      28
 • 3. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ, ಡಾ. ರಾಧಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ                                                                                   38

2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ: ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಮಹಿಳೆ 

 • 4. ಸಾಹಿತ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ಶಾಂತಾ ಇಮ್ರಾಪುರ                                                                43
 • 5. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಸುರೇಬಾನಕರ                                            63
 • 6. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ                                                      74
 • 7. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ, ಡಾ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಮತ್                                                                                80

3ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ: ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು

 • 8.  ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ಕೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ                                          86
 • 9.  ಔದ್ಯೋಗಿಕರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾಶೇಷಾದ್ರಿ                                                            92
 • 10.ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಫಡ್ಕೆ                                                                 96
 • 11. ಧಾರ್ಮಿಕರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ವೈ.ಸಿ. ಭಾನುಮತಿ                                                              102
 • 12. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಶಾಸ್ತ್ರೀ                                                                               116

4ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ: ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು

 • 13. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕನಕಾ ಮೂರ್ತಿ                                                                         119
 • 14. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್                                                   124
 • 15. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹರಿಕಾರಳಾಗಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ಜಯಂತಿ ಮನೋಹರ್                                                   129
 • 16. The Role of Women Social Activists in the Medieval Period,
 • Smt, Indumathi Rao                                                                                                        137
 •  ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಪಕ್ಷಿನೋಟ, ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯಿ                                                               145

Additional information

Weight N/A
Types of Book

Paper Back

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

GET UPDATES ABOUT MYTHIC SOCIETY PROGRAMS ON EMAIL.

  Map
  Contact Us