ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ

160

Additional information

Weight 230 g
Author ಡಾ. ಕೆ. ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ
Weight 230 gms
Year of Publication 2009
Types of Book Paper back
SKU: N/A Category: Product ID: 4217

Description

Description

ಪರಿವಿಡಿ

 •      ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು, ಡಾ|| ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.                                                                           7
 • ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ: ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಕ್ಕ                                                                                 10
 • ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ: ಡಾ|| ಗೀತಾಬಾಲಿ                                                                                              14
 • ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಾಧನೆ, ರಚನೆ: ಡಾ.ಕೂ.ಸ. ಅಪರ್ಣ                                             16
 • ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲೀ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ: ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು

 • 1. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ                                                                17
 • 2. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ಆರತಿ ವಿ.ಬಿ.                                                                      28
 • 3. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ, ಡಾ. ರಾಧಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ                                                                                   38

2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ: ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಮಹಿಳೆ 

 • 4. ಸಾಹಿತ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ಶಾಂತಾ ಇಮ್ರಾಪುರ                                                                43
 • 5. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಸುರೇಬಾನಕರ                                            63
 • 6. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ                                                      74
 • 7. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ, ಡಾ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಮತ್                                                                                80

3ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ: ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು

 • 8.  ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ಕೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ                                          86
 • 9.  ಔದ್ಯೋಗಿಕರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾಶೇಷಾದ್ರಿ                                                            92
 • 10.ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಫಡ್ಕೆ                                                                 96
 • 11. ಧಾರ್ಮಿಕರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ವೈ.ಸಿ. ಭಾನುಮತಿ                                                              102
 • 12. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಶಾಸ್ತ್ರೀ                                                                               116

4ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ: ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು

 • 13. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕನಕಾ ಮೂರ್ತಿ                                                                         119
 • 14. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್                                                   124
 • 15. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹರಿಕಾರಳಾಗಿ ಮಹಿಳೆ, ಡಾ. ಜಯಂತಿ ಮನೋಹರ್                                                   129
 • 16. The Role of Women Social Activists in the Medieval Period,
 • Smt, Indumathi Rao                                                                                                        137
 •  ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಪಕ್ಷಿನೋಟ, ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯಿ                                                               145

Additional information

Types of Book

Paper Back

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

GET UPDATES ABOUT MYTHIC SOCIETY PROGRAMS ON EMAIL.

  Map
  Contact Us